Stichting Don Bosco Werken Nederland

De stichting Don Bosco Werken Nederland is opgericht in 2005 en heeft als doelstelling: het in stand houden, uitbreiden en vernieuwen van de Don Boscocentra in Nederland. Bijzondere aandachtsgebieden zijn vorming, communicatie en financiƫn. Momenteel zijn 8 stichtingen die werken voor en met jeugd- en jongeren op de specifieke pedagogische werkwijze van Don Bosco aangesloten bij dit samenwerkingsverband door middel van het onderschrijven van een convenant. Het bestuur wordt benoemd door de beide oprichters van de Stichting: Salesianen van Don Bosco en Stichting Don Bosco Werken Nederland. Beide participanten benoemen ieder 2 vertegenwoordigers en gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter. Binnen het bestuur zijn de volgende posities of taken: voorzitter, secretaris, penningmeester, portefeuillehouder vorming en portefeuillehouder communicatie. Een ambtelijk secretaris ondersteunt het bestuur in zijn werkzaamheden. Het bestuur bestuurt maar voert ook zelf veel taken uit buiten de specifiek bestuurlijke activiteiten. Zo vindt er regelmatig contact plaats met de werken en met name met de besturen van deze zelfstandige werken door middel van werkbezoeken, deelname aan bestuursvergaderingen en landelijk bestuurlijk overleg. Stichting Don Bosco Werken Nederland Pomphulweg 106 7346 AN Hoog Soeren Tel: 055 519 1538 e-mail: donboscowerken@donbosco.nl samenvatting besturenoverleg dbwn en de don bosco werken 27-5-2011

Film Don Bosco Werken Nederland

Voor de tentoonstelling Don Bosco 200 in Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven werd een korte film gemaakt die een goed actueel beeld geeft van de Don Bosco werken in Nederland anno 2016. Je kunt de film hieronder bekijken of op YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=5uFjadpygL8

www.donboscowerken.nl

Deur