Amsterdam

In Amsterdam opereren drie Don Bosco-projecten gezamenlijk onder de noemer Don Bosco Amsterdam.

Het Don Bosco Huis in Amsterdam huisvest sinds 1995 de drie projecten van de Stichting Don Bosco Amsterdam. SAMEN, Don Bosco Jonathan en de Leefgroep zijn drie afzonderlijk functionerende projecten. Wat hen bindt
is het gedachtegoed van Don Bosco.
Ze hebben de handen ineen geslagen in de Stichting Don Bosco Amsterdam om jongeren voorlichting te geven over en in contact te brengen met kansarme leeftijdgenoten in binnen- en buitenland; jongeren de mogelijkheid te bieden om een periode werkzaam te zijn op een project voor straatkinderen in de Derde Wereld; tegen te gaan dat kansloze jongeren met criminaliteit in aanraking komen, dat zij worden misbruikt en in de prostitutie terecht komen; jongeren op te nemen in een leefgroep met enkele dak- en thuisloze jongeren.

Stichting Don Bosco Amsterdam
Apollolaan 91
1077 AM Amsterdam
tel.: 020 6792095
fax: 084 2248314
e-mail: info@donboscoamsterdam.nl
website: www.donboscoamsterdam.nl

 

Deur