Visie

De visie van waaruit Don Bosco werkte, wortelt in zijn spiritualiteit. Het priesterschap speelt daarin een centrale rol. Zijn moeder was een zeer gelovige vrouw, en zij bracht dit over op haar drie kinderen. Vooral Giovanni, de latere ‘Don’, bleek uitermate gevoelig voor het geloof. Al vroeg stond voor hem vast dat hij priester wilde worden. Een ander aspect van de spiritualiteit van Don Bosco is zijn liefde voor Maria, de moeder van Jezus Christus. Zijn hele leven wijdt hij al zijn succes aan haar.

Kenmerkend is ook zijn onmetelijke vertrouwen in de ‘voorzienigheid’: “Doe wat je kunt, God doet dat wat wij niet voor elkaar krijgen”, zei hij. Zo begon hij kerken te bouwen zonder een cent op zak, erop vertrouwende dat hij het geld wel bij elkaar zou krijgen. En dat lukte hem dan ook. De voorzienigheid draait echter niet om geld, maar om het vertrouwen dat anderen – of dat nu God is of mensen uit de omgeving van jongeren – zich ook om hun welzijn bekommeren. Don Bosco werkte niet volgens een vooropgezette methodiek, maar in de loop der jaren kreeg zijn werkwijze meer vorm en groeide uit tot het zogeheten ‘preventief pedagogisch systeem’ dat aan de basis ligt van al het door Don Bosco ge?nspireerde jeugd- en jongerenwerk.

 

Deur